TEMPORADA 2021/22

Ashley Campbell (Arizona, USA) - Portobello

ASHLEY CAMPBELL

Arizona, USA

09/09/2021 Info Vídeo

Doug MacLeod (Nueva York, USA) - Portobello

DOUG MACLEOD

Nueva York, USA

08/10/2021 Info Vídeo

Austin Lucas (Indiana, USA) - Portobello

AUSTIN LUCAS

California, USA

21/11/2021 Info Vídeo

Theo Lawrence & The Possums (Burdeos, Francia) - Portobello

THEO LAWRENCE & THE POSSUMS

Burdeos, Francia

05/12/2021 Info Vídeo

M. Ward (California, USA) - Portobello

M.WARD

California, USA

23/01/2022 Info Vídeo

Hellsingland Underground (Hälsingland, Suecia) - Portobello

HELLSINGLAND UNDERGROUND

HÄLSINGLAND, SUECIA

29/01/2022 Info Vídeo

Bonnie Whitmore (Nueva York, USA) - Portobello

BONNIE WHITMORE

Nueva York, USA

13/02/2022 Info Vídeo

The Mastersons (Nueva York, USA) - Portobello

THE MASTERSONS

NUEVA YORK, USA

13/02/2022 Info Vídeo

JP Harris (Nashville, USA) - Portobello

JP HARRIS
FEATURING CHLOE EDMONSTONE

NASHVILLE, USA

13/03/2022 Info Vídeo

John R. Miller (Virginia, USA) - Portobello

JOHN R. MILLER
FEATURING CHLOE EDMONSTONE

VIRGINIA, USA

13/03/2022 Info Vídeo

That Gold Street Sound (Melbourne, Australia) - Portobello

THAT GOLD STREET SOUND

MELBOURNE, AUSTRALIA

09/04/2022 Info Vídeo

Cordovas (Nashville, USA) - Portobello

CORDOVAS

NASHVILLE, USA

24/04/2022 Info Vídeo

Ben Poole (Londres, UK) - Portobello

BEN POOLE

LONDRES, UK

01/05/2022 Info Vídeo

Tre Burt (California) - Portobello

TRE BURT

CALIFORNIA, USA

15/05/2022 Info Vídeo

Garrett T. Capps (Texas, USA) - Portobello

GARRETT T. CAPS

TEXAS, USA

29/05/2022 Info Vídeo

Robert Jon & The Wreck (California, USA)

ROBERT JON & THE WRECK

CALIFORNIA, USA

12/06/2022 Info Vídeo